Verbreding Brusselse Ring moet sluipverkeer tegengaan

Naast de nieuwe weginfrastruktuur, ook 60 km. fietspaden extra

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) stak op 17-08 een schop in de grond voor de eerste fase van de werken. De Werkvennootschap die de werken coördineert zal een nieuwe bredere weginfrastruktuur voorzien over de afstand van 20 kilometer tussen de aansluitingen met de E40 richting Gent en richting Leuven. De werken daaraan beginnen in 2020 en zullen zes tot zeven jaar duren. Het basisidee achter de herinrichting van de Ring is om doorgaand en lokaal verkeer te scheiden. Maar een aantal buurgemeenten zijn ongerust. Burgemeesters getuigen vandaag reeds dat zij met heel wat sluipverkeer af te rekenen hebben en betwijfelen de stelling van experten die menen dat de verbreding het sluipverkeer omheen de Ring zal doen afnemen. Overleg tussen de Gewesten dringt zich op.

Lees verder : https://bit.ly/2BGFlxd
Bron : de Standaard 18-08-18

EN video’s: https://bit.ly/2w9ZdDA
Bron: Trends/Tendances/Canal Z  17-08-18

https://bit.ly/2P5uq1T
Bron: RTBF 17-08-18