Er zijn fietssnelwegen,….en fietssnelwegen ! …Autoroute réservée aux vélos !

Onderstaande artikel verwijst naar de situatie in het referentieland bij uitstek (met name Nederland): hier zorgt men voor een degelijk infrastructuur die een grote veiligheid biedt voor alle weggebruikers (in het bijzonder voor de fietsers) door hen elk apart eigen rijstroken te reserveren, die volledig gescheiden zijn van elkaar. Geen conflicten meer tussen de verschillende vervoersystemen, geen discussies meer over wie voorrang  verdient  bij kruispunten !

Bron : Agenda Plus, maart 2018