Uittreksel notulen College van Burgemeester en Schepenen van Tervuren 22/01/18 inzake Verkeerscirculatie Hoogvorstwijk

Het college baseert zich op de uitgangspunten van de Verkeerscirculatiestudie Hoogvorstwijk van het studieburo BUUR. Het Comité betwijfelt sterk de conclusies van deze studie (lees ook verder: http://www.mobiliteit-albertwijk.vlaanderen/2018/01/29/mobiliteitsstudie-van-buur-nu-beschikbaar/ )

Continue reading


Aankondiging vernieuwde aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een voetpad langs de Albertlaan – Tweede openbaar onderzoek loopt tijdens 30 dagen.

Sinds kort (datum van aanhanging 09/01/18) zijn er opnieuw aan het begin van de Albertlaan borden zichbaar met gele affiches met de bekendmaking van een nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van een voetpad (aanvraag ingediend 20/12/2017). Reeds op 15/06/17 verscheen een eerste gelijkaardige aanvraag (ingediend op 18/05/17). Deze preciseerde wel dat het […]

Continue reading