Burgerbevraging : laat je stem horen vóór 20 mei 2018! Jouw mening telt !

De gemeente Tervuren wil jouw mening weten over tal van thema’s zoals  mobiliteit, ook specifiek binnen de deelgemeenten. Daarom organiseert ze een burgerbevraging voor alle inwoners. Je kan de bevraging zowel online als op papier invullen tot 20 mei. Hoe zie jij het Tervuren van de toekomst? Zijn er zaken die je anders wil zien? Laat van je horen […]

Continue reading


Participation citoyenne : Wezembeek-Oppem tient compte de l’avis des riverains et fait marche arrière par rapport à un projet de mise à sens unique, qui avait créé l’émoi !

Le Comité Albertwijk prend acte de la courageuse et difficile (…fortes divergences d’opinion) concertation, initiée par Wezembeek-Oppem et menée en étroite collaboration avec la zone de police WOKRA. La commune a en effet jugé opportun de consulter les riverains  de la Rue Jozef Baus (et rues avoisinantes) au sujet d’un projet de mise à sens unique de cette rue, […]

Continue reading


Uittreksel notulen College van Burgemeester en Schepenen van Tervuren 22/01/18 inzake Verkeerscirculatie Hoogvorstwijk

Het college baseert zich op de uitgangspunten van de Verkeerscirculatiestudie Hoogvorstwijk van het studieburo BUUR. Het Comité betwijfelt sterk de conclusies van deze studie (lees ook verder: http://www.mobiliteit-albertwijk.vlaanderen/2018/01/29/mobiliteitsstudie-van-buur-nu-beschikbaar/ )

Continue reading


Aankondiging vernieuwde aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een voetpad langs de Albertlaan – Tweede openbaar onderzoek loopt tijdens 30 dagen.

Sinds kort (datum van aanhanging 09/01/18) zijn er opnieuw aan het begin van de Albertlaan borden zichbaar met gele affiches met de bekendmaking van een nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van een voetpad (aanvraag ingediend 20/12/2017). Reeds op 15/06/17 verscheen een eerste gelijkaardige aanvraag (ingediend op 18/05/17). Deze preciseerde wel dat het […]

Continue reading