(Update) GEEF UW MENING VÓÓR 15 JUNI: Evaluatie van verkeer in Hoogvorstwijk na de werken aan de Tervurenlaan / DONNEZ VOTRE AVIS AVANT LE 30 JUIN : Evaluation du sens unique de la rue d’Oppem instauré par Tervuren / …..REACTIE VAN HET COMITE

De gemeenten Tervuren en Wezembeek-Oppem willen de buurtbewoners de kans geven om hun opmerkingen en suggesties te formuleren, via het interactief document op de website van Tervuren: https://www.tervuren.be/mobiliteit-en-wegenwerken/hoogvorstwijk

Oorspronkelijk (eerste brief  van Tervuren aan de buurtbewoners van 16-04-19 – zie pdf copie ervan hieronder) werd de deadline gesteld op 24 mei.

Gelet op het feit dat de hierin opgegeven hyperlink naar het electronisch feedback formulier verkeerd was, en dat de bedeling niet in elke straat correct verlopen was, kwam er een tweede brief, gedateerd van 21-05-19  (zie pdf copie ervan hieronder). De nieuwe deadline is nu 15 juni

Verder stellen deze brieven dat de proefopstelling overwegend positief werd geëvalueerd, en dat deze nogmaals verlengd werd tot 30 juni. Er wordt nu uitgekeken naar een definitieve verkeersregime in de Oppemstraat.     

De son côté, l’échevine de la mobilité de la commune de Wezembeek-Oppem a envoyé un mail, le 07-06-19 aux habitants des quartiers « Hoogvorstwijk  et Albertwijk » (voir copie pdf ci-dessous). On peut y lire : « La commune de Tervuren propose à tous les riverains qui le souhaitent de prendre connaissance de l’évaluation qui a été faite à ce sujet (NDLR du sens unique de la rue d’Oppem), et, pour ceux qui le souhaitent, de s’exprimer par rapport à cette évaluation, et ce jusqu’au 30 juin 2019 ».

Naar aanleiding van de brief van Tervuren van 16-04, reageerde het buurtcomité op 12-05 in de Nieuwsbrief#6 “Make your voice heard”, als volgt:

(NL) De Gemeente wil beslissingen nemen in dit dossier tegen eind juni op basis van hun recente studie.(texte français plus bas)
 
Als bezorgde buurtbewoners hebben wij het volgende aan de gemeente gecommuniceerd:

  1. De verkeersveiligheid, de snelheid en de verkeersintensiteit in de wijk zijn er globaal gezien niet op vooruit gegaan. Een aantal van de problemen zijn niet opgelost maar enkel verlegd.
  2. Volgens een advies van een onafhankelijke gespecialiseerd studiebureau zijn de metingen en studies van de gemeente Tervuren tot op heden kwalitatief onvoldoende.
  3. De Gemeente moet snel een aantal eenvoudige en vanzelfsprekende ingrepen uitvoeren die onmiddellijk effect zouden hebben en in het verleden toegezegd zijn.
  4. Voor een aantal meer structurele en complexe problemen (Oppemstraat, Kruispunt Albertlaan – Tervurenlaan) vragen wijernstige buurtconsultatie en participatie waarbij lasten worden weggewerkt eerder dan verschoven,

(FR) La commune veut prendre des décisions à ce sujet d’ici la fin juin sur base de leur récente étude. (Nederlandse tekst hierboven)
 
En tant que riverains préoccupés, nous avons communiqué ce qui suit à la commune :
 
1.    Dans l’ensemble, la sécurité routière, la vitesse et l’intensité de la circulation dans le quartier ne se sont pas améliorées. Un certain nombre de problèmes n’ontpas été résolus, mais seulement déplacés. 
2.    Selon les conseils d’un bureau d’études indépendant spécialisé, la qualité des mesures et études réalisées par la commune de Tervuren est au stade actuel, jugée insuffisante
3.    La commune doit prendre rapidement un certain nombre de mesures simples et évidentes qui auraient un effet immédiat et qui ont été promises par le passé. 
4.    Pour un certain nombre de problèmes plus structurels et plus complexes (Oppemstraat, carrefour Albertlaan – Tervurenlaan), nous demandons une véritable consultation du voisinage et une participation citoyenne sérieuse, visant à éliminer les inconvénients plutôt qu’à les transférer ailleurs,

Hierbij de drie documenten gericht aan de buurtbewoners van resp. Tervuren en Wezembeek-Oppem

1) Brief van Tervuren aan de buurtbewoners, datum 16-04-19: Evaluatie van verkeer in de Hoogvorstwijk na de werken aan de Tervurenlaan:

2) Brief van Tervuren aan de buurtbewoners, datum 21-05-19: Evaluatie van verkeer in de Hoogvorstwijk na de werken aan de Tervurenlaan

Feedback geven /Nog meer weten ? https://www.tervuren.be/mobiliteit-en-wegenwerken/hoogvorstwijk

3) Mail de l’échevine de la mobilité de Wezembeek-Oppem, daté du 07-06-19 : Sens unique de la rue d’Oppem instauré par Tervuren: évaluation   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.