Burgerbevraging : laat je stem horen vóór 20 mei 2018! Jouw mening telt !

De gemeente Tervuren wil jouw mening weten over tal van themas zoals  mobiliteit, ook specifiek binnen de deelgemeenten.

Daarom organiseert ze een burgerbevraging voor alle inwoners. Je kan de bevraging zowel online als op papier invullen tot 20 mei.
Hoe zie jij het Tervuren van de toekomst? Zijn er zaken die je anders wil zien? Laat van je horen en vul de bevraging in op www.tervuurmaaraf.be

Het Albertwijk Comité verheugt zich dat de gemeente, burgerparticipatie op prijs stelt. Wij gaan er dan van uit, dat de recente petitie, ook de stem kan laten horen van meer dan 400 omwonenden van onze wijk, specifiek inzake mobiliteit. Als hun mening daadwerkelijk telt, dan zijn wij ervan overtuigd dat hiermee rekening zal gehouden worden.

Een paar vrijblijvende suggesties voor vraag 17:

1.      Dringend verhuis van Recyclage park en WEB uit de Oppemstraat (sluitende en bindende akkoorden hieromtrent)  

2.      Behoud van dubbelrichtingverkeer op Albertlaan en Oppemstraat

3.      Implementatie van beloofde flankerende maatregelen voor de Albertwijk EN daadwerkelijke en blijvende controles ervan: snelheidsbeperkingen,  toegangsverbod voor zwaar verkeer EN voor doorgaand- (en uiteraard ook sluip) verkeer (m.a.w.  instellen van lokaal, plaatselijk verkeer).

Hierbij uittreksels van de enquête, die betrekking hebben op het thema mobiliteit

Zelfde blok vragen als hierboven

 

Bronnen :

1. Website Tervuren : Burgerbevraging Ter-vuur-maar-af https://www.tervuren.be/index.aspx?SGREF=180&CREF=81006#.WtnBZmcUlMw

2. Brief van de gemeente : Tervuren_Jouw mening telt!

3. Enquête- formulier van onderzoeksbureau Indiville: www.tervuurmaaraf.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.