Mobiliteitsstudie van Buur: nu beschikbaar

NEDERLANDS

Het Comité Albertwijk heeft zware twijfels bij de conclusies van de studie van het bureau BUUR waarop de gemeente Tervuren zich baseert om:

  • Eenrichtingsverkeer te willen instellen in de Albertlaan (richting Tervurenlaan) en het stoplicht aan het kruispunt met de Tervurenlaan te willen afschaffen
  • Eenrichtingsverkeer te willen instellen in de Oppemstraat richting Wezembeek-Oppem

De conclusies  van deze studie staan in tegenstelling met de inhoud zelf ervan en weerspiegelen geenszins de mening van de grote meerderheid der zeven wijkbewoners die geconsulteerd werden.

 

FRANCAIS

Le Comité Albertwijk remet sérieusement en question les conclusions de l’étude du bureau Buur sur laquelle se base la commune de Tervuren pour :

  • vouloir mettre l’Albertlaan à sens unique (en direction de l’avenue de Tervuren) et vouloir en supprimer le feu au croisement avec l’avenue de Tervuren
  • vouloir mettre l’Oppemstraat à sens unique en direction de Wezembeek-Oppem

Ces conclusions sont en totale contradiction avec le corps de cette même étude, et ne reflètent nullement l’avis exprimé par la vaste majorité des sept riverains de l’Albertwijk qui furent interrogés.

 

ENGLISH

The Albertwijk Committee seriously questions the conclusions of the Buur study on which the municipality of Tervuren is basing the following:

  • willingness to establish one-way traffic for Albertlaan (towards Tervuren avenue) and to suppress the traffic lights at crossing with Tervuren avenue
  • willing to establish Oppemstraat in one-way traffic  (direction of Wezembeek-Oppem)

These conclusions are in complete contradiction with the core of the study and, do no reflect at all the opinion expressed by the vast majority of the seven riparians of Albertwijk who have been interviewed in the framework of the study.

One thought on “Mobiliteitsstudie van Buur: nu beschikbaar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.