Uittreksel notulen College van Burgemeester en Schepenen van Tervuren 22/01/18 inzake Verkeerscirculatie Hoogvorstwijk

Het college baseert zich op de uitgangspunten van de Verkeerscirculatiestudie Hoogvorstwijk van het studieburo BUUR. Het Comité betwijfelt sterk de conclusies van deze studie (lees ook verder: http://www.mobiliteit-albertwijk.vlaanderen/2018/01/29/mobiliteitsstudie-van-buur-nu-beschikbaar/ )

180122 collegebesluit Hoogvorstwijk (eenrichting)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.