Gemeente lanceert mobiliteitsstudie voor de Albertwijk

De gemeente Tervuren heeft de mobiliteitsraad laten weten dat zij het studiebureau Buur hebben gevraagd om een impactstudie uit te voeren naar de gevolgen op de mobiliteit in de Albertwijk van de geplande werken aan de Tervurenlaan. Wij kijken uit naar het betrekken van de buurtbewoners in deze studie. Iets wat door de Schepen van Mobiliteit toegezegd is.

One thought on “Gemeente lanceert mobiliteitsstudie voor de Albertwijk

  1. Ik dacht begrepen te hebben dat het hier over een aanvullende studie door buro Buur zou gaan, in het kader van het nakende nieuwe mobiliteitsplan dat zij uitwerken voor de gemeente Tervuren. Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de onbegrijpelijke beslissing van het Gewest tot het instellen van een enkelrichting op de (gemeenteweg) Albertlaan, ter hoogte van het kruispunt met de (gewestweg) Tervurenlaan, ook deel uitmaakt van de “geplande werken aan de Tervurenlaan”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.